Główne postacie malarstwa


Przez wszystkie wieki, od początku istnienia rodzaju ludzkiego, tworzone były wielkie dzieła malarskie. Z początku na ścianach skalnych, proste, z profilu, w różnych poziomach, kolorowe. Z czasem zaczęły powstawać dzieła na płótnie, tynkach i innych materiałach, z różnymi perspektywami, w odmiennych technikach. Wszystko to wpłynęło na rozwój sztuki malarskiej, zmianę myśli ludzkiej, zmianę mentalności. Wiele osób zapisało się dzięki temu w historii sztuki krajowej, jak i światowej. Trudno jest tutaj wymienić kilka konkretnych nazwisk, ponieważ każdy twórca w czymś się specjalizował, w czymś zasłynął. Każdy z nas również gustuje bardziej w jednym stylu malarskim, niż w innych, woli konkretnego artystę od całej masy innych. Oczywiście można tutaj wymienić takie nazwiska, jak Millet, Manet, El Greco, Picasso, Warhol, van Gogh, Malczewski, Wyspiański i wielu innych, ale należy mieć świadomość, że jest to tylko namiastka wielkich, którzy wsławili się w sztuce przez wieki, a którzy zasługują na wspomnienie.

El Greco właściwie nazywał się Dominikos Thetokopulos. Był malarzem, rzeźbiarzem i architektem hiszpańskim, ale o greckim pochodzeniu. Określa się go jako jednego z najwybitniejszych przedstawicieli manieryzmu i baroku. Jego dzieła odnoszą się do idei kontrreformacyjnych, wizji tamtejszych mistyków. Są one przepełnione swoistą ekstazą, posiadają żywą kolorystykę, ekspresję formy. Dominowały w jego twórczości dzieła o tematyce religijnej, a także portrety. Wśród jego największych dzieł wymienić należy przede wszystkim: „Wniebowzięcie NMP”, „Portret szlachcica”, „Widok Toledo”, „Laokoon”, „Zwiastowanie”, „Zesłanie Ducha Świętego”, „Dama w futrze” i inne.

Millet był francuskim malarzem dziewiętnastego wieku. Na początku korzystały przede wszystkim do swoich dzieł z mitologii, ale potem malował również portrety i pejzaże. Przede wszystkim stał się przedstawicielem realizmu. Starał się ożywiać swoje dzieła malując ludzi pracujących, głównie na świeżym powietrzu. Jako że pochodził z chłopskiej rodziny przede wszystkim malował życie chłopów. Jednocześnie cały czas podkreślał złączenie życia ludzkiego z naturą. Głównym jego obrazem są „Kobiety zbierające kłosy” oraz „Siewca”.

Van Gogh – Holenderski malarz, który przede wszystkim skierował się w stronę postimpresjonizmu. Żył i tworzył w drugiej połowie dziewiętnastego wieku. Szczególnie twórczość jego była swoistą drogą do przedstawiania wewnętrznych przeżyć i to o wiele intensywniej, niż u innych artystów, w tym malarzy. Niestety na początku jego dzieła nie podobały się publiczności ze względów głównie estetycznych, gdyż nie panowała wtedy moda na tego typu obrazy, które wychodziły spod jego ręki. Wśród jego najważniejszych dzieł znalazły się między innymi: „Słoneczniki”, „Pieta”, „Noc”, „Jedzący kartofle”, „Pole kwiatów niedaleko Arles”, „Krzesło Gauguina”, „Autoportret jako artysta”, „Autoportret z filcowym kapeluszem”, „Irysy”, „Pole pszenicy z krukami” i wiele innych.

Picasso – Tak naprawdę nazywał się Pablo Diego Jose Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remediom Cipriano de la Santisima Trynidad Martyr Patrioci Clito Ruiz y Picasso, jednakże nikt nie byłby w stanie przecież cały czas powtarzać wszystkich jego imion i nazwisk. Pochodził z Hiszpanii. Był malarzem, rzeźbiarzem, grafikiem, ceramikiem. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych artystów dwudziestego wieku. Stworzył on kubizm wspólnie z Georges Brague. Stworzył wiele dzieł, które wielokrotnie zszokowały cały świat. Wśród nich między innymi wymienić należy: „Życie”, „Dwie siostry”, „Kuglarze”, „Rodzina arlekina”, „Panny z Avignon”, „Parady”, „Guernica” i inne.

Warhol – Jeden z najwybitniejszych współczesnych amerykańskich twórców sztuki. Był on wszechstronnym artystą. Głównie skupiał się na sztuce pop-artu. Znany był z prostych i seryjnych kompozycji, w których głównymi cechami jest duży kontrast kolorystyczny, a także stosowanie techniki serigrafii. Między innymi tworzył dzieła o puszce Coca-Coli, zupie pomidorowej Campbell czy proszku Brillo. Jednocześnie odtwarzał on też stylizowane portrety głównych gwiazd świata rozrywki, jak Brigitte Bardot, Marilyn Monero, Elvis Presley i innych. Czerpał swoje natchnienie z dnia codziennego, z reklam, produktów codziennego użytku, filmów itp. Zasłynął jako kontrowersyjny malarz współczesny, krytykujący kulturę masową, reklamy i propagandę.