Ogólnie o malarstwie


Jest to jedna z gałęzi sztuk plastycznych. Często wymieniana obok rzeźby i grafiki. Głównym zadaniem jest wykorzystanie środków plastycznych, głównie plam i linii barwnych, do umieszczenia ich na płótnie lub odmiennym podłożu dla uzyskania konkretnych, zaplanowanych obrazów dwu- lub trójwymiarowych. Trójwymiarowe określa się też często mianem dwuwymiarowych z elementami przestrzennymi. Zależnie od okresu, epoki, takie też wyróżnia się charakterystyczne style twórczości tamtejszych artystów, a także stosowanych przez nich odpowiednich technik malarskich. Wielu artystów samemu eksperymentuje, dzięki czemu powstają nowe style, nowe możliwości tworzenia. Ogólnie malarstwo podzielić można na ścienne i tablicowe, monochromatyczne i polichromatyczne, monumentalne, sztalugowe, miniaturowe, dekoracyjne i gabinetowe, religijne, historyczne, pejzażowe, martwej natury, rodzajowe, portretowe, akty, marynistyczne i abstrakcyjne, akwarelowe, collage, akrylowe, kredkami, na szkle, olejne, graffiti, witrażowe, freski i wiele innych.

Techniki malarskie są to specjalne techniki, sposoby wykorzystania odpowiednich materiałów, jak płótna, ściany, tynki, kamienie, drewno i inne wraz z pędzlami oraz odpowiednimi barwnikami do stworzenia prawdziwego arcydzieła wszechczasów. Wyróżnić można wiele owych technik malarskich, jak chociażby: akwarela, collage, fresk, al. Secco, witraż, graffiti, gwasz, polichromia, malarstwo olejne, akrylowe, węglem, kredkami, na szkle i wiele innych. Wszystkie one różnią się szczegółami, a przede wszystkim owymi właśnie wykorzystywanymi do tego celu materiałami. Wielokrotnie wyróżnia się też różne techniki pod kątem stosowanych barw (mocne, żywe, ciemne, stonowane, pastelowe itp.), pociągnięć, tworzonych plam i kresem. Wielokrotnie właśnie po technikach malarskich i stylu malowania można odróżnić jednego artystę od drugiej. Tym sposobem między innymi wśród znalezionych, a nie podpisanych dzieł znaleźć można kolejne dzieła wielkich malarzy bądź tanie podróbki, które ktoś chce sprzedać jako oryginały bądź też myśli, że jest tak świetnym kopistą, że nikt nie pozna, że jest to tylko kopia wykonana przez niego.

Tematy malarskie. Zależnie od tematu, jaki jest poruszany w danym dziele malarskim, taką też wyróżnić można tematykę. Między innymi wyróżnia się malarstwo: religijne, mitologiczne, historyczne, batalistyczne, marynistyczne, abstrakcyjne, akty, portretowe, rodzajowe, martwej natury, pejzażowe i wiele innych. Każdą z tych tematyk malarskich można jeszcze podzielić na bardziej szczegółowe kategorie, dzięki czemu każdy znajdzie coś idealnego dla siebie. Jednocześnie sam artysta również może sobie nadać tytuł częściowo zgodny z prezentowaną przez siebie kategorią. Jednocześnie należy przyznać, że zależnie od epoki również nastają pewne tendencje, mody na określone tematyki tworzenia dzieł. Jednocześnie jeśli stworzymy coś wspaniałego, a nie będzie to pasować do aktualnej mody malarskiej, to nie ma się tym co przejmować, bo w końcu nastanie również i nasz czas. Jednocześnie malarze od wieków doceniani byli dopiero po śmierci ze względu na ich nowatorskie style, techniki i tematyki malowania, co znacznie wpływało również na ich styl życia.

Style malarskie przede wszystkim odnoszą się do pociągnięć pędzlem, nanoszenia farb, plam w odpowiedni, charakterystyczny dla siebie sposób. Dzięki temu między innymi rozpoznaje się danego artystę. Można poprzez różnego typu działania odróżnić oryginalne dzieło danego artysty od podróbki bądź nawet najwierniejszej kopii. Style te zależą od epoki, w której się tworzy, techniki malarskiej, którą się aktualnie stosuje, panującej mody, tematyki, którą się wykonuje, a także od indywidualnych zdolności i predyspozycji. Należy przyznać, że styl zmienia się trochę również z wiekiem, ponieważ zmienia się nacisk ręki na pędzel, na płótno, wyczucie intensywności barwy, którą się nabiera na pędzel, pewność pociągnięcia linii i wiele innych elementów. Należy również zaznaczyć, że mimo wszystko ogólne elementy, cechy charakterystyczne powinny pozostać w miarę stałe. Przecież styl malowania jest jak podpis na kartce – mimo wieku ciągle charakter pozostaje ten sam, dzięki czemu możliwa jest identyfikacja dzieł nawet jeśli artysta tworzył przez całe życie. Stąd też pojawiają się: impresjonizm, kubizm, ekspresjonizm, symbolizm, realizm i wiele innych.

Od starożytności już wyróżnia się różnego typu epoki w sztuce, w tym malarskie. Między innymi znaleźć można epokę antyczną (starożytną), średniowiecze, barok, romantyzm, klasycyzm, rokoko, manieryzm, realizm, naturalizm, surrealizm, postmodernizm, impresjonizm, ekspresjonizm i wiele innych. Jednocześnie wielokrotnie twierdzi się, że w wielu przypadkach epoki pokrywają się ze swoimi nazwami z określeniami stylów malarskich i rzeczywiście tak jest, dlatego też mogą być mylone. Na szczęście okazuje się, że jednocześnie ucząc się określonego stylu wystarczy tylko przyswoić sobie daty jego występowania i mamy już opis całej epoki malarskiej. W większości zdać sobie również należy sprawę z tego, że artyści swojego okresu nie byli rozumiani. Wielu wielkich dzisiaj twórców docenionych zostało po śmierci, ponieważ kiedy oni tworzyli wielką sztukę, wokół nich panowała moda na coś innego. Na przykład w średniowieczu popularne były sceny religijne, w impresjonizmie każdy moment życia, który wywoływał emocje, a w baroku przepych formy, mitologia itp.

Do dzisiaj wyróżnić można tysiące artystów, a wśród nich setki wielkich mistrzów. Jednocześnie wymieniać można by tutaj prawdziwe rzesze malarzy, którzy zasługują na wspomnienie, na ich wymienienie i omówienie. Jednocześnie w większości wsławili się oni już po śmierci, zapomniani za życia. Każdy z nich posiadał własną kreskę, paletę barw, styl, charakter malowania. Wszyscy oni byli wyjątkowi w swoim życiu i twórczości. Między innymi dalej wspomniani będą Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Andy Warhol, Jean Millet oraz El Greco. Wybór był całkowicie przypadkowy wśród licznych znanych nazwisk. Nie da się bowiem stwierdzić, że byli oni lepsi od pozostałych wielkich mistrzów malarstwa. Byli oni po prostu wyjątkowi, inni, jedyni w swoim rodzaju. Pochodzili z całego świata, chociaż najwięcej znanych nazwisk znaleźć można w Europie, a potem w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie z pewnością również w Ameryce Południowej, Azji, Australii i Afryce znaleźć by można wielkich twórców godnych uwagi i wpisania na listę mistrzów.