Sztuka współczesna


Sztuka współczesna to odłam sztuki, który ciężko umieścić w ramach czasowych, jednak umownie przypisuje się go na wiek XX i czasy obecne. Nie ma też z góry narzuconych dziedzin, jakie są narzucone w sztuce współczesnej, jest to jednak szereg dziedzin zaliczających się do sztuki zarówno tradycyjnej, jak i form wyrazu artystycznego, które rozwinęły się dopiero w ostatnim stuleciu. Nie bez znaczenia jest to rozwój techniki, dzięki której rozwinęły się lub powstały takie dziedziny sztuki jak film, muzyka, fotografia, taniec, grafika, czy rzemiosło artystyczne. Dzięki rozwoju technologii informacyjnej i globalnej sieci internet powstały też nowe formy łączące kilka niezależnych od siebie wcześniej form, przedstawiane za pomocą multimediów. Niestety z powodu komercjalizacji tych form wyrazu sztuka zeszła na dalszy plan, a formy te zamieniły się w bardziej rozrywkę niż dzieła artystyczne, chociaż w niektórych przypadkach granica między nimi jest dość płynna.

Choć w dzisiejszych czasach na ekranach kin i naszych telewizorach górują filmy amerykańskie, hollywódzkie, służące raczej za element rozrywki niż sztuki, istnieje szereg twórców filmowych, o których bez obaw możemy powiedzieć, że tworzą sztukę. Niestety w wyniku komercjalizacji telewizji i zdominowania kina przez wspomniane amerykańskie produkcje, zorientowane przede wszystkim komercyjnie, przeciętny widz, zwłaszcza nie poszukując, ma marne szanse na zetknięcie się z filmem jako sztuką. Tymczasem na całym świecie istnieją twórcy takich filmów, a do ich twórczości można dotrzeć m. in. poprzez festiwale filmowe zrzeszające takich artystów. Bywa też, że i do kin trafiają filmy ambitniejsze, jednak wymaga to sporego rozeznania w twórcach i premierach i nowych dzieł.

Muzyka w dzisiejszych czasach to przede wszystkim dziedzina komercyjna. Obecnie rzadko utożsamiamy muzykę z dziedziną sztuki. Czy słusznie? Niekoniecznie. Muzyka jako sztuka wciąż istnieje, należy tylko umieć do niej dotrzeć, bo niestety siła jej przebicia jest dużo mniejsza niż muzyka komercyjna, czyli muzyka rozrywkowa. Mając na myśli muzykę jako sztuką trudno wymieniać gatunki typowe dla muzyki popularnej lub rozrywkowej, takie jak rock, pop, soul, funk czy metal. Będą to raczej bardziej wyszukane dzieła zaliczane do takich dziedzin jak muzyka klasyczna, jazzowa, chóralna, czy współczesna. Muzyka jako sztuka wiążę się zwykle z bardziej wyszukaną formą niż ma to miejsce w przypadku muzyki popularnej. Wbrew pozorom nie jest do niej trudno dotrzeć z racji licznie organizowanych koncertów i dość szerokiej dystrybucji płyt z taką muzyką.

Taniec jest na tle innych dziedzin dosyć popularnym przejawem sztuki współczesnej. Po taką formę ekspresji sięgano już za pradawnych czasów. Z biegiem wieków przebierał on różne postacie, od bardziej żywiołowych grupowych tańców, poprzez również zbiorowe salonowe tańce, po taniec towarzyski w parach, a w końcu taniec nowoczesny, który wykonywany jest najczęściej w pojedynkę. Popularności tego rodzaju ekspresji człowieka przysporzyły programy telewizyjne. To dzięki nim coraz więcej młodych ludzi decyduje się na rozpoczęcie trenowania jednego z rodzajów tańców. Spotyka się też osoby, które decydują się na kilka z nich, np. taniec towarzyski i taniec nowoczesny.

Fotografia to obecnie jeden z bardziej popularnych rodzajów sztuki współczesnej. Nie należy raczej mylić jednak fotografii jako sztuki z popularnym w ostatnim latach hobby bazującym na fotografii cyfrowej. Bez wątpienia fotografia cyfrowa przyczyniła się do niepochamowanego ogromnego wzrostu zainteresowania tym rodzajem twórczości, jednak w dużej większości ma ona charakter użytkowy. Fotografia jako sztuka zaistniała na dobre w drugiej połowie XX wieku. W dzisiejszych czasach, co prawda przyćmiona przez twórców fotografii uzytkowej bazujących na technologii cyfrowej, wciąż ma się dobrze. W galeriach na całym świecie organizowane są wystawy fotograficzne zarówno słynnych fotografików, jak i tych dopiero stawiających pierwsze kroki w fotografii artystycznej.

Grafika to dziedzina sztuki, w której skład wchodzi wiele podgatunków, które rozrosły się wraz z rozwojem technologii informacyjnej, która nadała grafice nowe możliwości, a co za tym idzie, również kierunki. Grafika może przybrać zarówno tradycyjne formy, jak szkice czy ilustracje o tematyce takiej jak architektura, przyroda, akt, poza tym mogą być to również formy typowe bardziej dla dzisiejszych czasów, ściśle powiązane z grafiką tworzoną za pomocą komputera. Do grafiki zaliczmy też rodzaje ruchomych obrazów, które znajdują swoje zastosowanie np. na stronach www, banerach lub menu filmów na płytach CD.

Rzemiosło artystyczne większości na pewno skojarzy się z dość odległymi czasami i wyrobami typowymi dla pradawnych plemion i cywilizacji lub przejawem twórczości jaki miał miejsce jeszcze przed szerokim rozwojem technologii w XX wieku. Tymczasem rzemiosło artystyczne, choć może nie do końca pod tą nazwą, wciąż cieszy się sporym powodzeniem, i to nie tylko w ramach pokazów turystycznych na rynkach dużych miast. Jednym z popularniejszych przejawów tego rodzaju sztuki w ostatnich latach jest ręczne wyrabianie wszelkiego rodzaju biżuterii. Zajęcie to popularne jest zwłaszcza wśród nastolatków, głównie jako hobby, choć niekiedy przebiera też drobne komercyjne formy – wystarczy wyszukać w przeglądarce lub aukcji internetowej, a szybko natkniemy się na szereg sklepów oferujących tego typu wyroby.