Znani malarze


Malarstwo jest jedną z głównych gałęzi sztuk plastycznych zaraz obok rzeźby i grafiki. Jego historii dopatrywać możemy się już w czasach prehistorycznych i pierwszych malunkach tworzonych przez naszych przodków. Z czasem rozwoju cywilizacji oraz kultury zaczęły rozwijać się także metody malarskie jak i umiejętności manualne samych twórców, dzięki temu już w okresie kultury starożytnego Rzymu i Grecji powstawały dzieła, które zachwycają do dzisiaj. Od tego okresu na świecie pojawiało się wielu wybitnych ludzi, których obrazy przepełnione są artyzmem, dokładnością odwzorowania świata, uczuciami i szeregiem innych elementów wpływających na ich wyjątkowość. Dzięki swoim dziełom najwybitniejsi malarze pozostają nieśmiertelni i cały czas pamiętani przez współczesnych. Z drugiej jednak strony wielu z nich nigdy nie zostało poznanych, a ich dzieła albo zaginęły albo zostały zniszczone. Postacie takie jak Rembrandt, da Vinci, van Gogh, Picasso i tak dalej są chyba każdemu znane i wszystkie z nich w swojej epoce nie posiadały sobie równych. Ich dzieła do dzisiaj uważane są za jedno z największych dziedzictw dawnej kultury a ich wartość określana jako bezcenna.

Pełne imię i nazwisko tego słynnego holenderskiego malarza, a zarazem rysownika oraz grafika brzmi Rembrandt Harmenszoon van Rijn, przeważnie jednak stosuje się tylko przedniego członku. Dla sztuki holenderskiej wśród kilku innych postaci jest to najważniejszych z malarzy w całej historii, a w szczególności w okresie złotego wieku kiedy potęga Holandii we wszystkich dziedzinach osiągnęła swoje apogeum. Rembrandt urodził się w Lejdzie w roku 1906 umiera natomiast w Amsterdamie w roku 1669 pozostawiając po sobie liczne i wspaniałe dzieła. Wśród jego dzieł znajdziemy przede wszystkim sceny rodzajowe, portrety, także te zbiorowe, czy też autoportrety.

Leonardo da Vinci urodził się w roku 1452 roku, umiera przeżywszy sześćdziesiąt siedem lat w roku 1519 we Francji. Oprócz tego, że był on jednym z włoskich malarzy renesansowych to oprócz tego posiadał wiele innych pasji, interesował się architekturą, filozofią, muzyką, poezją, geografią, matematyką, anatomią, mechaniką, geologią oraz tworzeniem urządzeń ułatwiających ludzkie życie. Całe jego życie to ciągłe pasmo różnego rodzaju skandali i momentów zwrotnych, szczególnie zwracając uwagę na czasy, w których żył. Był on nieślubnym dzieckiem notariusza i chłopki z okolicznej wsi. Jest on uosobieniem archetypu człowieka renesansu, czyli jednostki, którą kieruje niespożyta ciekawość oraz ogromna kreatywność jak i wszechstronność wiedzy i zainteresowań. Oprócz tego uważa się go za jednego z najbardziej uzdolnionych malarzy i posiadającą najszersze umiejętności osobę w historii, wachlarz tego co potrafił jest bowiem naprawdę szeroki. Z postacią tą wiążą się jednak także liczne kontrowersje, z całą pewnością za życia da Vinci nie został w pełni doceniony, wyprzedzał on czasy w których żył co najmniej o jedną epokę. Plany pojazdów, które tworzył powstawały dopiero kilka wieków później, a próby odwzorowania jego myśli pokazywały, że powstające w jego umyśle urządzenia, rzeczywiście posiadały praktyczne zastosowanie i działały bez większego szwanku, czy też z koniecznością wniesienia drobnych poprawek – tak jak na przykład opancerzony pojazd, którego projekt znajdował się w notatkach Leonarda.

Michelangelo Merisi da Caravaggio, bo tak brzmi pełne imię artysty urodził się w roku 1571, umiera natomiast w 1610 czyli bardzo młodo. W czasie swoich zaledwie czterdziestu lat życia udało mu się jednak stworzyć wiele niezapomnianych dzieł, które do dzisiaj cieszą się wielkim uznaniem. W okresie swojej kariery działał bardzo aktywnie w Rzymie, Neapolu, na Malcie oraz Sycylii. Uznawany jest za jednego z głównych reformatorów w malarstwie europejskim na przełomie szesnastego oraz siedemnastego wieku. W obrazach, które tworzył starał się wyrzec piękna ludzkiego ciała, które dodatkowo idealizowane były w malarstwie renesansu. W celu ukazania wyższego poziomu realizmu wprowadzał do swoich dzieł bardzo ostry i mocno zarysowany światłocień. Malowidła tworzone przez Caravaggia posiadają jeszcze inną charakterystyczną cechę, a mianowicie łączą one w sobie formę fizyczną postaci z jej psychologiczną treścią. Praca włoskiego malarza stałą się później wzorem do pracy szerokiej grupy artystów w okresie baroku. Następnie w wieku osiemnastym oraz dziewiętnastym spada jego popularność, stał się niemal zapomniany, jednak zaraz na początku wieku dwudziestego odkryty zostaje ponownie. Obecnie uważa się go za pierwszego i najważniejszego z barokowych artystów, nic w tym dziwnego, posiadał on przecież bardzo duży wpływ na rozwój barokowych, nowych form w malarstwie w tym okresie historii starego kontynentu.

Jan Matejko jest jedną z bardziej rozpoznawalnych postaci artystów jeśli chodzi o historię polskiego malarstwa. Urodził się on pod koniec lat trzydziestych wieku dziewiętnastego w Krakowie, i w tym samym mieście umiera w roku 1893. Znany jest przede wszystkim jako twórca obrazów historycznych i batalistycznych, na swoim koncie posiada między innymi stworzenie portretów całego pocztu królów polskich od początku historii państwa polskiego aż do ostatniego króla elekcyjnego. Urodził się w rodzinie z artystycznymi korzeniami, jego ojciec bowiem także zajmował się malarstwem, pochodził jednak z chłopskiego środowiska i nie był to jego sposób na utrzymanie. Sam Matejko był dziewiątym z jedenastu dzieci swoich rodziców, a warunki materialne rodziny nie znajdowały się na bardzo wysokim poziomie.

Vincent Willem van Gogh urodził się w roku 1853 i umarł już w roku 1890 przeżywszy zaledwie trzydzieści siedem lat. Pomimo tak szybkiej śmierci pozostawił po sobie liczne obrazy i dzieła, które do dzisiaj uważane są za jedne z najbardziej intrygujących i mistrzowskich w historii malarstwa. Z pochodzenia był holendrem i posiadał naprawdę bardzo duży wpływ na rozwój w swym kraju jak i w europie kierunku, który obecnie zwany jest postimpresjonizmem. Dobór kolorów oraz ich odpowiednie umiejscowienie dla van Gogha było idealnym sposobem na wyrażenie przeżyć wewnętrznych co czynił w o wiele większym stopniu niż pozostali artyści w jego okresie. Obrazy przez niego tworzone nie podobały się przez to ówczesnej publiczności, która patrzyła na nie przez pryzmat całkowicie innych kryteriów estetycznych. Jeśli chodzi o dzieciństwo van Gogha przebiegało ono wśród sielankowych krajobrazów wiejskich, jego ojciec był bowiem pastorem w małej wsi.

Pablo Picasso urodził się w latach osiemdziesiątych wieku dziewiętnastego w hiszpańskiej Maladze umiera już jednak we Francji w roku 1973 dożywając naprawdę zasłużonego wieku. Jest on jednym z bardziej znanych współczesnych malarzy, a oprócz tego także grafików i rzeźbiarzy, który często określany jest także mianem osoby kontrowersyjnej i szokującej opinię publiczną, w szczególności w przypadku jego dzieł. Uznaje się, że to właśnie on i kilku innych artystów pochodzących z Francji przyczynili się do rozpoczęcia nurtu w malarstwie jakim jest kubizm.