Filozofowie nowożytni


Filozofia jest z całą pewnością jedną z najstarszych znanych nam nauk. Znajdowała się na wysokim stadium rozwoju już w czesnym okresie antyku i przez wszystkie kolejne wieki przechodziła lata swojej świetności, przez cały ten okres z nauką tą wiązały się bardzo ważne aspekty życiowe. W czasach dzisiejszych można powiedzieć, że rozważania filozoficzne przyćmione są trochę przez technikę oraz naukę, z drugiej jednak strony cały czas istnieje i tworzy wielu wyśmienitych filozofów, którzy tworzą własne prądy i nurty w tejże nauce, czy też korzystają z dorobku wcześniejszych mędrców, dopasowując je do czasów dzisiejszych. W czadach nowożytnych, czyli od okresu osiemnastego, dziewiętnastego wieku stworzona została ogromna liczba dzieł, przez setki filozofów, kilku z nich jednak będzie wyznaczało się najbardziej ścisłymi i konkretnymi rozważaniami filozoficznymi, które konkretyzują każdy z poszczególnych aspektów życiowych i starają się odpowiedzieć na najczęściej zadawane przez ludzi pytania.

Adorno urodził się we Frankfurcie na początku wieku dwudziestego, umiera natomiast w Szwajcarii w ostatnim okresie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Był on jednym z bardziej cenionych niemieckich filozofów, oprócz tego zajmował się także socjologią i muzyką – spełniał się między innymi w roli kompozytora. Zaliczany jest obecnie do jednej z głównych postaci jeśli chodzi o frankfurcką szkołę filozoficzną, gdzie występuje jako współtwórca krytycznej teorii. Już w najmłodszych lata, kiedy zajmował się muzyką i socjologią był zapalonym filozofem. Etykietka filozofa społecznego, która została mu przypięta na początku kariery będzie podkreślała bardzo krytyczny charakter jego ustosunkowania jeśli chodzi o myślenie filozoficzne, które będzie zajmowało jedną z ważniejszych ról w filozofii światowej po roku 1945. Duży wpływ na jego rozważania z całą pewnością posiadały zdarzenia, które miały miejsce w czasie wojny, z resztą znajdował się w samym ich centrum, mieszkał bowiem w jednych z większych niemieckich miast, które pod koniec wojny było regularnie bombardowane przez oddziały alianckie i doczekało się wielu zniszczeń oraz start, przede wszystkim jeśli chodzi o ludzi. Theodor Adorno formułował bardzo trafne spostrzeżenia, które przekładał na filozofię życiową, jednocześnie jednak jego przemyślenia przekazywane były szerszemu odbiorcy w sposób przystępny i zrozumiały w przeciwieństwie do innych filozofów, którzy posługiwali się trudnym i zawiłym językiem oraz terminologią.

Simone Beauvoir była jedną z pierwszych kobiet w czasach nowożytnych, która zajmowała się filozofią i która na tymże polu zdobyła tak wielkie poszanowanie oraz uznanie w skali międzynarodowej. Urodziła się na początku wieku dwudziestego w europejskiej stolicy, Paryżu, umiera w tymże samym mieście przeżywszy ponad osiemdziesiąt lat. Oprócz filozofii zajmowała się także pisarstwem, była jedną z najbardziej zapalonych feministek w tychże czasach, bardzo skrupulatnie walczyła o wszelkiego rodzaju prawa i przywileje dla kobiet. Wydała ona między innymi książkę, która uważana jest za jedną z najważniejszych w historii feminizmu i na której wzorować będą się współczesne feministyczne pisarki oraz myślicielki. Swoje poglądy wyrażały w skandalicznym i bardzo śmiałym stylu życia.

Jan-Paul Sartre jest kolejnym z francuskich filozofów działających w pierwszej i drugiej połowie wieku dwudziestego, który urodził się w Paryżu. Filozofia nie była jednak jego jedyną pasją, zajmował się także powieściopisarstwem, dramatem i wieloma innymi dziedzinami. Jeśli chodzi o filozofię to jednym z jego najsłynniejszych dzieł było sformułowanie i skonkretyzowanie filozofii egzystencjalistycznej, a oprócz tego należał on do czołowych przedstawicieli ateistycznej formy tego właśnie nurtu. Pod koniec życia jednak odchodzi od tychże przekonań i zaczyna rozwijać całkowicie nową wersję marksistowskiej socjologii. Do jego ostatnich znaczących dzieł filozoficznych zaliczyć będziemy mogli książkę, w której stara się wytworzyć syntezę pomiędzy reprezentowanym przez całe życie egzystencjalizmem a marksizmem. Jego postać ściśle wiąże się z inną osobą ze światka filozofów paryskich tego okresu, a mianowicie Simone Beauvoir, która byłą jego współpracowniczką i jednocześnie partnerką życiową. Jan-Paul Sartre angażował się także w działania polityczne, protestował między innymi wraz z propagatorami komunizmu przeciwko wojnie, która miała miejsce w Korei i był uczestnikiem światowych kongresów pokojowych, które organizowały władze związku radzieckiego. Jego poglądy wiązały się jednak z socjalizmem ideologicznym i utopijnym, którego niestety jednak nigdy nie udało się stworzyć i do funkcjonowania którego doprowadzić.

Leszek Kołakowski będzie wszystkim nam postacią dobrze znaną, przede wszystkim dlatego, że jest jednym z słynniejszych współczesnych filozofów pochodzących z polski, a oprócz tego dlatego, że niespełna pół roku temu odszedł z tego świata. Zajmował się w czasie swojej pracy i życia przede wszystkim historią nauk filozoficznych oraz idei politycznych, a oprócz tego filozofią religijną. Innymi jego zajęciami było pisanie felietonów i esejów, był jednym z bardziej wziętych publicystów w naszym kraju. Urodził się w Radomiu w okresie międzywojennym, umiera natomiast w Oksfordzie, przeżywszy ponad siedemdziesiąt lat.

Schopenhauer jest filozofem, który nie tworzył może w wieku dwudziestym, lata jego życia to bowiem przełom osiemnastego i dziewiętnastego wieku, jednak z powodu swoich poglądów oraz nurtów reprezentowanych w filozofii jak najbardziej zaliczyć będziemy mogli go do nowożytnych i wręcz współczesnych filozofów. Posiadał będzie on niemałe powiązania z polską, między innymi dlatego że urodził się w Gdańsku, swoje życie dokańcza jednak już we Frankfurcie. W filozofii znany jest przede wszystkim jako jeden z najważniejszych przedstawicieli pesymizmu filozoficznego. We wszystkim opracowaniach oraz biografiach znaleźć będziemy mogli, że posiada on niemieckie pochodzenie, jest tak rzeczywiście, gdyż w okresie tym Gdańsk albo był wolnym miastem, albo też znajdował się w rękach niemieckich, nic więc dziwnego, że filozof posiada w pełni niemieckie korzenie. Urodził się jako syn jednego z bardziej zamożnych gdańskich kupców, spowodowało to, że od najmłodszych lat przygotowany był do zawodu kupieckiego. Ojciec sprowadzał nawet specjalnie prywatnych nauczycieli, którzy mieli rozwijać w nim umiejętność do prowadzenia interesów oraz jednocześnie ugruntować jego wiedzę na wszystkich płaszczyznach. W końcu jego życie toczy się całkowicie inaczej i wiąże się on ściśle z filozofią, gdzie swe przemyślenia rozpoczyna zdaniem „świat jest moim wyobrażeniem” i właśnie to stwierdzenie będzie uważał za główną i z całą pewnością niepodważalną z prawd.

Carl Gustav Jung jest przedstawicielem szwajcarskiej myśli filozoficznej. Ten żyjący na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku psychiatra oraz psycholog znany jest przede wszystkim z stworzenia całkowicie nowych pojęć psychologicznych oraz jednocześnie filozoficznych, między innymi psychologię analityczną, nieświadomość zbiorową oraz pojęcie archetypu, które zaczęły w późniejszych naukach społecznych i filozoficznych odgrywać naprawdę ogromną rolę. Zawód lekarza młody Carl posiadał we krwi, przede wszystkim dlatego, że jego dziadek był jednym z bardziej wziętych profesorów chirurgii w całej Szwajcarii.