Władcy europejscy


W całej historii wyróżnia się władców, którzy już panowali, zostali straceni czy nawet jeszcze panują. W każdym kraju można znaleźć takich władców. Jak się okazuje byli też władcy, którzy nie byli dziedziczni, ale byli samozwańcami. W burzliwych dziejach świata jest ich ogrom. Do straconych władców należy zaliczyć Abisz Chatyn, Antygon, Artawazdes, Atahualpa, Cuauhtemoc, Dawid II Wielki Komnen, Augustyn de Iturbide. Mikołaj II Niemodliński, Maria Stuart, Maksymilian I, Mikołaj II Romanow, Tupac Amaru, Ludwik VI, Karol I Stuart. Konradyn Joachim Murat i wielu innych. W każdym kraju na świecie byli władcy. Jedni byli bardziej sprawiedliwi, mniej krwawi, a inni natomiast gnębili swoich poddanych. Największe takie prześladowani należy zauważyć u władców Bliskiego Wschodu, jak i Rosji. W dzisiejszych czasach mało już krajówka swoich władców. Większość zmieniła poprzez rewolucje swoje ustroje i stała się republikami. Ale istnieją jeszcze władcy Anglii, czy w krajach Arabskich, gdzie ustrój nie uległ zmianie. Tam jakby w tej materii czas się zatrzymał. W większości tych krajów religia jest związana w władcami, dlatego tak niewiele jest zmian.

W Polsce kiedyś byli władcy, którzy zasiadali też na tronach innych państw. Nasi władcy byli raz lepsi, raz gorsi. Z wiekiem byli też władcy elekcyjni, kiedy zabrakło następców. Naród upomniał się o sławnych ludzi, których wyniósł na tron. Do takich należał Jan III Sobieski, August II Mocny, August III Sas, Jan II Kazimierz Waza, Stefan Batory, Stanisław Leszczyński, Władysław IV Waza, Stanisław August Poniatowski, Henryk III Walezy, Michał Korybut Wiśniowiecki. Jak historia pokazuje należy niektórych z nich uważać za dobrych władców. Wielu też władców dynastycznych jest też nazywanych legendarnymi. Do takich należą Krak, Bolesław Zapomniany, Lech, Popiel, Saul Wahl Wanda, Wizymir, Leszko, Popielidzi czy Sobiesław. Do największych władców polski należeli władcy z rodów Andegawenów, Giedyminowicze, Jagiellonowie, Piastowie, Sobiesławowicze, Wazowie i Batory. Wielu z nich scalało ziemie Polski tak, aby powstało państwo z plemion. Przez wieki kraj nasz przeżywał burzliwe chwile między innymi związane z władcami.

Jak się okazuje Francja ma bardzo starą tradycję władców, ale też najbardziej krwawą. Na dworze tym podobnie jak na dworach Włoch bardzo rozpowszechnione było trucicielstwo. Walka o tron nawet pomiędzy samym rodzeństwem była codziennością. Wielu władców umierało młodo, bo nawet matki truły swoje dzieci. Do władców należeli też delfini Francji, a nazwa pochodzi od rodu, który w swoim herbie miał delfina. Od roku 1349 wszyscy władcy nosili tytuł delfina. Królami i władcami Franci byli Franciszek II Walezjusz, Franciszek II Bretoński, Henryk II Walezjusz, Ludwik Burbon Ludwik XVI, Karol VII Walezjusz. Niektórzy z tych władców zasiadali też na tronie polski, ale uciekli. Wielu z nich było sadystami. Niektórzy zostali ścięci jak Ludwik XVI podczas rewolucji francuskiej. Po rewolucji już nikt nie zasiadł na tronie tego kraju, powstała republika. Wielu z nich zasłynęło i do dziś wspomina się, jak chociażby ze względu na sztukę władca Ludwik XIV Król słońce. Wielu miało wpływ na kulturę i sztukę, ale i na wojny oraz biedę.

Jak wszyscy wiedzą w Anglii nadal są władcy. Na tronie tym zasiada obecnie Elżbieta II, która jest potomkinią Henryka VIII. Tradycja władców tego kraju jest długa. Kraj ten był krajem katolickim pod zwierzchnością papieża, jednak kiedy papież odmówił rozwodu Henrykowi VIII z żoną Katarzyną Medycejską zerwał on stosunki z kościołem i sam ogłosił się zwierzchnikiem kościoła, co istnieje do dnia dzisiejszego. Jednak wielu władców tego kraju poprzedników Henryka VIII organizowało krucjaty do ziemi świętej w obronie wiary. Władcy tego kraju walczyli też między sobą o utrzymanie swojego stanowiska, jak chociażby Ryszard Lwie Serce czy Maria Stuart. W wielu przypadkach organizowali prześladowania innowierców. Rywalizowali też z innymi władcami, jak na przykład z królem Hiszpanii na morzu, czy w bitwach na kontynencie amerykańskim. Obecnie wspomina się najbardziej dwie królowe, które zasłużyły się dla historii Anglii, a była to królowa Wiktoria i Elżbieta I. Za czasów tych władców Anglia była potęgą. Miała wiele kolonii, które potrafiła utrzymać. Rywalizowała za czasów Elżbiety I z potęgą Hiszpanów, z pobudek osobisty

W Rosji również można znaleźć wielkich władców. Przez cały okres istnienia matuszki Rosji raz władcy jej byli wielcy, a innym razem nieudolni. W Rosji początek dało wielkie księstwo moskiewskie i dynastia Rurykowiczów. Z czasem jednak dynastie zmieniały się, a państwo rozrastało. Władcy byli bardziej krwawi, a niektórych trawiły choroby. W szesnastym wieku na tron weszła dynastia Romanowów, która panowała aż do rewolucji i została zabita przez bolszewików. Wspomina się najbardziej tylko niektórych władców tego kraju. Inni byli mniej znaczący, ale są i tacy, którzy pozostawili swoją spuściznę do dzisiaj. Do takich należał Piotr I, caryca Katarzyna Wielka. Po Piotrze I pozostał wspaniały Petersburg, a obecnie St. Petersburg. Każdy z carów uczestniczył w rozbiorze naszego kraju, jak i powiększaniu swojego. Ale należy też wspomnieć, że sami pomiędzy sobą również walczyli o utrzymanie stanowiska. Ostatni z panujących Romanowów razem z rodziną został uśmiercony. Należy przyznać, że Rosja posiadała jedną z burzliwszych historii w Europie.

Jak każdy kraj Węgrzy też mieli swoich władców. Zaczynają się od Arpada, który był wodzem Madziarów. Pierwszym królem koronowanym był książę Stefan V, syn Gezy. Do królów można zaliczyć Arpadów, Przemyślidów, Wittelsbachów, Andegawenów, Luksemburgów, Habsburgowie, Jagiellonowie, Korwinowie, Zapolyowie, Habsburgowie. Jak się okazuje nasze kraje mają też wspólnych władców. Jednak niektórzy z nich zasłużyli się dla naszego kraju jak Jagiellonowie. Nasze kraje zawsze były spokrewnione, bo jeśli król nie był wspólny, to nasze księżniczki zasiadały jako żony władców Węgier. Do dziś Węgry i Polacy mają do siebie sympatię. W dzisiejszych czasach już nie ma na Węgrzech dynastii panującej. Węgry są republiką rządzoną przez prezydenta. Jak wielu władców, tak i na Węgrzech miano lepszych i gorszych. Niektórzy chwalą Ludwika Luksemburskiego, a inni twierdzą, że bardzo wiele dla tego narodu zrobiła królowa Sissi. Jednocześnie naród ten stawia nie tylko na dobre reformy, ale również na miłą osobowość i dobry charakter rządzącego.

Do legendarnych władców Czech należą Czech, Krok, Przemysław Oracz i Libusza, Niezamysł, Mnata, Wojen, Unisław, Krzesomysł, Nekla, Gościwit. W Czechach rządzili Piastowie, Przemyślidzi, Luksemburgowi, władcy w różnych rodów, jak Albert I, Jagiellonowie, Habsburgowie, Wittelsbachowie, jak i dom habsbursko-lotaryński. Przez wiele też wieków władcy czech mieszkali w Wiedniu. Jednak bardzo wiele pozostało po każdym z władców, jak chociażby same zamki, które obecnie są odrestaurowywane. Jak się z historii można dowiedzieć nie raz mieliśmy też wspólnych władców, którzy za pośrednictwem wyznaczonych urzędników sprawowali swoje urzędy, a sami woleli przebywać w swoim kraju. Do takich właśnie władców należał Wacław II Czeski. Jednak władca ten nie zasłynął niczym, ani w czechach, ani w Polsce. Władcy Czescy nie byli tak znani jak Polscy czy innych krajów, bo Czechy to mały kraj. Jednak niektórzy byli waleczni i próbowali poszerzać swoje tereny, ale nie na długo. Do dynastii czech zalicza się też Bolesław Chrobry, Władysław II, Ludwik, Maria Teresa, Franciszek I.